Проточна цитофлюориметрія

Проточна цитометрія – надійний метод швидкого імунофлюоресцентного аналізу поверхневих та внутрішньоклітинних антигенів (маркерів) клітин, заснований на фарбуванні суспензії клітин моноклональними антитілами, міченими флюоресцентними барвниками. Ця технологія дозволяє чітко диференціювати клітини за походженням та отримувати уявлення про популяційний склад досліджуваного зразка біоматеріалу.

Також за допомогою проточного цитофлуориметра можна отримати ясну картину поведінки клітин і краще зрозуміти механізми клітинної відповіді на специфічні терапевтичні впливи.

Проточні цитофлуориметри з IVD-статусом (Cytomics FC500, Navios) дають можливість поглибити наукові знання про інфекційні, аутоімунні, онкогематологічні захворювання і, разом з тим, застосовуються в клінічній диф.діагностиці, дозволяють контролювати імунний статус хворих, які страждають на ці захворювання, поєднуючи світ наукових досліджень і світ діагностики.